iasandbakk

iasandbakk

Alfheim Arktiske
Designsenter

Detaljert Dokumentasjon Sammendrag av oppgaven Alfheim svømmehall Alfheim svømmehall ble tegnet av arkitekt Jan Inge Hovig (1920-1977), og har tronet som et landemerke i Tromsø etter at det ble ferdigstilt i 1965. Med sitt dristige formspråk ble bygget et symbol…

Comfort Hotell

URBANT HOTELL MIDT PÅ GRÜNERLØKKA Oppgavens hovedomfang var med utgangspunkt i målgruppen fra Nordic Choice designmanual å utarbeide en ny planløsning for Markveien 65 som omgjør lokalet til et hotell. Planløsningen tar hensyn til universell utforming, og inviterer til ulike…

Blåsen

Utsiktspunkt Blåsen Dette prosjektet gikk ut på å forbedre opplevelsen av Blåsen, et utsiktspunkt i Stensbergparken i Oslo. Med sine 81 moh. er punktet det høyeste i indre Oslo by, og den siste biten med uberørtgrunnfjell i området.Det endelige resultatet…