Tøyen
Kulturhjem


I dette prosjektet har det gamle Munchmuseet på Tøyen fått nytt liv, gjennom to ulike funksjoner som sammen vil revitalisere bydelen rundt. Den ene funksjonen er boliger for eldre som ønsker å rekolakisere seg for å ha et bedre nærmiljø i hverdagen. Ved å invitere eldre personer til å flytte inn i bygget ivaretas en av de mer sårbare gruppene vi har i samfunnet. Den andre funksjonen i bygget vil være en kulturskole for befolkningen på Tøyen, med særskilt barn og unge i fokus, en annen samfunnsgruppe som er viktig å ivareta.

Hva skjer egentlig med oss når vi blir eldre? Hvordan endrer vi oss, både psykisk og fysisk? Endrer vi oss egentlig så mye? Gjennom livet er det mange faktorer som spiller inn på oss og hvordan vi identifiserer oss som person. Noen er statiske og forandrer seg lite, mens andre er dynamiske og utvikler seg gjennom hele livet. Det som likevel står igjen hele veien er oss. Vår identitet, våre interesser, våre sorger og gleder, kamper og relasjoner. Dette endrer seg ikke selv om vi blir eldre.

Dette prosjektet vil derfor være et bygg som dyrker interesser. Og jo tidligere vi starter med å utvikle en interesse, desto bedre tid har vi til å bli gode på det. Kultur er et samfunnsfenomen som bringer folk sammen, skaper kreativitet, mestring og bevegelse. En kulturskole vil derfor bidra til at barn og unge får et godt nettverk rundt seg med et kognitivt utviklende innspill i
hverdagen, og samtidig inkludere de eldre beboerne som med
tiden vil bevege seg mindre og mindre hjemmefra.