Velkommen til

Alfheim Arktiske Designsenter

Ved
Idunn Alsos Sandbakk

Bacheloroppgave (A) våren 2023 i Interiørarkitektur ved
Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design
Høyskolen Kristiania

Sammendrag av oppgaven

Alfheim svømmehall

Alfheim svømmehall ble tegnet av arkitekt Jan Inge Hovig (1920-1977), og har tronet som et landemerke i Tromsø etter at det ble ferdigstilt i 1965. Med sitt dristige formspråk ble bygget et symbol på optimisme og gjenoppbygging etter andre verdenskrig, i en tid der nasjonal satsing var viktig for landsdelen. Et like viktig bygg, tegnet av samme arkitekt, er Tromsdalen kirke, eller Ishavskatedralen, som den også veldig ofte blir omtalt som.

Alfheim svømmehal rommer et 25 meter langt svømmebasseng, garderober, gymsal, inngangsparti og samfunnshus, med tilhørende park og uteområde, samt tekniske anlegg.

På tross av sin historiske tilhørighet til byen er bygget nå svært forfalt, og står en usikker framtid i møte.

Problemstilling:
«Hvordan kan interiørarkitektur bidra til å styrke Tromsø som kulturby, og samtidig bevare essensen av et signal bygg som ønskes fredet?»


Målgruppe:
Unge, nyutdannede fagutøvere som ønsker å etablere seg i det kunstfaglige miljøet. Bygget vil også være åpnet for resten av befolkningen på dagtid og ved kulturelle arrangementer.

Konsept

Det nye Alfheim vil være et hybridsenter med fleksible løsninger som bidrar til kulturformidling, samt deling og utstilling av kunst, design og arkitektur. Bygget vil være et møtepunkt for både nasjonale og internasjonale besøkende.

Konseptet bygger videre på de allerede eksisterende attributtene i bygget. Nøkkelord her er åpenhet, gjennomsyn, lys og funksjonalisme. Derfor er designet minimalistisk, rent og lett. Resepsjonsområdet og kaféen vil ha fast interiør, mens ustillingsområdene hele tiden vil ha skiftende innhold, avhengig av hvordan områdene skal brukes. På grunn av gjennonsynet i bygningen er det derfor viktig at det faste interiøret ikke er for påtrengende og fargerikt, da dette kan kollidere med utstillingene.

Materialene vil fungere i samspill med eksisterende attributter, og nye materilaer vil på mange områder supplere eksisterende interiør, ikke erstatte det som allerede er der.

Prosjektdetaljer

Denne bacheloroppgaven undersøkte hvordan interiørarkitektur kan bidra til kulturminnevern gjennom tilpasset gjenbruk. Oppgaven tar for seg Alfheim Svømmehall i Tromsø, og utforsker mulighetene for å gjøre bygget om til et kunst, design og arkitektursenter.

Dette er en oppgave om nordnorsk kultur og stolthet, om bærekraftige valg og om arkitektonisk verdi i arktiske strøk.

Nivå: Bachelor

Dato avsluttet: 16. juni 2023

Sted: Tromsø, Oslo

Kategori: Nytenkning, gjenbruk